Friday, 10 February 2012
"Sesungguhnya takwa kepada Allah akan menjadi perlindungan bagi seseorang di hari yang tidak ada perlindungann kecuali karena rahmat-Nya, di saat anak Adam saling berlomba lomba mencari kenikmatan dunia dan menentramkan diri dengan banyak harta. Akan tetapi, ketika Allah telah menetapkan keputusan-Nya dengan memastikan kematian mereka dan mencabut semua kenikmatan dunia, mereka harus menghadap Yang Maha Kuasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
Sesungguhnya kesenangan dan kenikmatan dunia tidaklah sebanding dengan kesengsaraan yang menimpanya. Dunia hanya akan memberikan sedikit kenikmatan (kenikmatan sesaat) dan mendatangkan kesusahan yang berkepanjangan.."
Hilyatul Auliya 5/792 dan Sirah Umar bin Abdul Aziz - Ibnul Jauzi dalam Biografi Ulama Salaf

No comments:

Post a Comment