Friday, 17 February 2012

MATA RIDHA & MATA BENCIAbdullah bin Mu’awiyah berkata,
Mata keridhaan menutupi segala aib
Mata kebencian membuka segala kesalahan

Rouh Abu Hammaam berkata,
Mata kebencian selalu melihat semua aib
Dan mata keridhaan buta dari melihat kesalahan
(Al-Hayawan, 3:488).

***
Artikel www.CintaSunnah.com

No comments:

Post a Comment