Sunday, 5 February 2012

Pembuktian keimanan kita kepada Allah,
Kitab-kitab-Nya & Rasul-rasul-Nya adalah
ketika kita dihadapkan dengan perintah & larangan-Nya.

No comments:

Post a Comment