Tuesday, 7 February 2012

Keluhan itu ada 3 tingkatan:

Paling rendah, engkau mengadukan Allaah kepada makhluk.
Paling tinggi, engkau mengadukan dirimu kepada-Nya.
Dan yang pertengahan, engkau mengadukan makhluk-Nya kepada-Nya.

[Dinukil dari kitab Al Fawa`id karya Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Rahimahullah]

No comments:

Post a Comment